Sväté prijímanie

Príprava detí na prvé sväté prijímanie prebieha spravidla v ich škole na hodinách náboženstva. Zvyčajne deti pristupujú k eucharistii po prvý raz v treťom ročníku ZŠ.

Všetci, čo absolvovali prípravu mimo riadneho školského vyučovania, musia so žiadosťou o prvé sv. prijímanie doručiť do farskej kancelárie aj krstný list dieťaťa a potvrdenie o príprave od katechétu.

Dospelých pripravuje na prvé sv. prijímanie kňaz. Kandidáti sa prihlasujú vo farskej kancelárii počas letných prázdnin. Príprava sa začína na jeseň.