Farnosť

Rímskokatolícka farnosť sv. Michala Archanjela v Bratislave – Karlovej Vsi bola zriadená roku 1992. Od roku 1995 ju spravujú členovia rehoľného rádu Menších bratov konventuálov (minoriti).

Administratívnym sídlom farnosti je kláštor minoritov na Námestí sv. Františka 4 v Bratislave (zastávka Námestie sv. Františka). Nový farský kostol zasvätený sv. Františkovi stojí na tom istom námestí v bezprostrednej blízkosti kláštora.

K farnosti patrí aj starší filiálny chrám, Kostol sv. Michala, ktorý nájdete neďaleko Karloveského kultúrneho centra (zastávka Molecova).

Do územia farnosti patria tieto ulice:

Adámiho, Baníkova, Borská, Botanická, Brodská, Čárskeho, Čavojského, Donnerova, Fadruszova, Gabčíkova, Hodálova,
Hudecova, Janotova, Jurigovo nám., Karloveská, Karloveské rameno, Kempelenova, Konvalinková, Kuklovská, Lacková,
Ladislava Sáru, Levárska, Líščie údolie, Litovská, Lykovcová, Molecova, Na Riviére, Na Sitine, Nábelkova, Nám. sv. Františka, Novackého, Pod lesom, Pod Rovnicami, Púpavová, Pustá, Segnerova, Sekulská, Silvánska, Sološnícka, Staré Grunty,
Suchohradská, Svibová, Svibová, Svrčia, Šaštínska, Špieszova, Tilgnerova, Vretenová.

Kostol sv. Františka

Kostol sv. Michala