FEB

26

Popolcová streda

18:00

Kostol sv. Františka

APR

05

Kvetná nedeľa

07:00

12

APR
Veľkonočná nedeľa

07:00

Kostol sv. Františka

Farnosť sv. Michala Archanjela

BRATISLAVA - KARLOVA VES

FARSKÉ OZNAMY

31. 05. 2020 A. D

1. Liturgický kalendár:
    - touto nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie, od pondelka sa modlíme Anjel Pána.
    - pondelok 1. júna – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka.
    - streda 3. júna – Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka.
    - štvrtok 4. júna – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok.
    - piatok 5. júna – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka


2. V období pandémie platí nový poriadok sv. omši v Kostole sv. Františka. 
 v nedeľu: 7:00 (pre seniorov); 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 16:00 (pre
     seniorov); 18:00 hod.;
 v týždni: 16:00 (pre seniorov); 18:00 hod.; 
 v sobotu: 7:00; a o 16:00 a 18:00 hod. s platnosťou na nedeľu.

3. V utorky po sv. omši o 18.00 hod. začneme opäť pobožnosti k sv. Antonovi
    Paduánskemu.

4. V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Vysluhovanie sviatosti zmierenia
     bude vo štvrtok počas poklony Sviatosti oltárnej od 14:00 do 16:00, v piatok
     od 15.00 hod. a cez celý týždeň po svätých omšiach o 16:00 a 18:00 hod.

5. Pri príležitosti prvej soboty v mesiaci 6. júna opäť budeme sláviť po rannej
    svätej omši Fatimskú pobožnosť. 

6. Na budúcu nedeľu 7. júna svoj sviatok bude sláviť páter Róbert Gajderus.
    Prosíme spomeňte si na neho vo svojich modlitbách.  

7. Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédiá. Vyzbieralo sa 1.385 Eur. 
    Pán Boh zaplať za vaše milodary.

 

Pri akejkoľvek návšteve kostola prosíme o dodržiavanie všetkých nariadených hygienických a organizačných pokynov.
 

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon