OZNAMY NA 29. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. 10. 2021 A. D.

 

Upozorňujeme vás, že z dôvodu povinnej karantény
je kostol a kláštor až do odvolania zatvorený.

Prijaté úmysly svätých omší odslúžime
v kláštornej kaplnke, tak ako boli prijaté.

Farská kancelária zostáva otvorená
v pracovné dni podľa úradných hodín.

 

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

FARSKÉ OZNAMY