Od 19. apríla 2021 je nový poriadok bohoslužieb
v Bratislave Karlovej Vsi

 

Kostol sv. Františka

 

v týždni:   16:00; 18:00;

v sobotu: 7:00; 16:00 a 18:00 s platnosťou na nedeľu

v nedeľu: 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 16:00; 18:00;

 

Kostol sv. Michala Archanjela

 

v týždni:   6:45

v nedeľu: 10:00; 19:00

Bohoslužby sa konajú za prísnych hygienických
a organizačných pravidiel

- V Kostole sv. Františka na sv. omši môže byť maximálne 30 osôb.

- V Kostole sv. Michala na sv. omši môže byť maximálne 13 osôb.

- Pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať ruky.

- Účastníci bohoslužieb musia mať prekryté horné dýchacie cesty.

- Sväté prijímanie sa na základe dovolenia KBS rozdáva do rúk.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny kňazov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom.

 

P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv.

správca farnosti

V Bratislave, Karlovej Vsi, 18. apríla 2021

 

OZNAMY NA III. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

18. 4. 2021 A. D.

 

1. Liturgický kalendár:

  • piatok 23. apríl – sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka.

  • sobota 24. apríl – sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka, spomienka.


2. Od pondelka 19. apríla budú povolené opäť verejné bohoslužby. Podmienkou účasti na bohoslužbách bude prekrytie úst a nosa, pričom v chráme môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V Kostole sv. Františka jednorázovo na svätej omši môže byť 30 veriacich a v Kostole sv. Michala 13 vrátanie kňaza a miništrantov. Prosíme o pochopenie a rešpektovanie týchto predpisov. Zároveň prosíme, aby veriaci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb neobsadzovali každý deň miesta v kostole.

3. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná v týždni pol hodinu pred svätými  omšami.

4. V najbližšom období poriadok svätých omší bude nasledovný:

Kostol sv. Františka:

v nedeľu: 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 16:00; 18:00 hod.

v týždni: 16:00; 18:00 hod.

v sobotu: 7:00 a o 16:00 a 18:00 hod. s platnosťou na nedeľu.

Kostol sv. Michala:

v nedeľu: 10:00 a 19:00 hod.

v týždni: 6:45 hod.

5. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Povzbudzujeme Vás, aby ste vo svojich modlitbách a obetách v nastávajúcom týždni pamätali aj na tento úmysel.

6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

 

 

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon