SEPT.

15

Sedembolestná Panna Mária

18:00

Kostol sv. Františka

SEPT.

29

Sv. Michal patrón farnosti

18:00

04

OKT.
Slávnosť sv. Františka

18:00

Kostol sv. Františka

Farnosť sv. Michala Archanjela

BRATISLAVA - KARLOVA VES

FARSKÉ OZNAMY

09. 08. 2020 A. D

1. Liturgický kalendár:
- pondelok 10. 8. – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok.
- utorok 11. 8. – sv. Kláry, panny, sviatok.
- piatok 14. 8. – sv. Maximiliána M. Kolbeho, kňaza, sviatok.    

- sobota 15. 8. – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť – je to  prikázaný sviatok.
  
2. Sv. omše v tento deň budú: v Kostole sv. Františka o 7.00; 10.00; 18.00 hod.

 

3. Pozývame dospelých, ktorí uvažujú o doplnení sviatostí (krst, prvé sv. prijímanie, birmovanie), aby sa prihlásili vo farskej kancelárii do 15. septembra 2020.

4. Milodary z tejto nedele sú určené na potreby našej farnosti, Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon