OZNAMY NA 12. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

20. 6. 2021 A. D.

1. Liturgický kalendár:

  • pondelok 21. júna – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

  • štvrtok 24 júna – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť.

2. Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného

dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách

k 30. júnu 2021. To znamená, že účasť na nedeľnej bohoslužbe zaväzuje každého

katolíka, pokiaľ nemá závažnú prekážku.

3. Klub Združenia kresťanských seniorov v Karlovej Vsi pozýva na stretnutie svojich
členov v utorok 22. júna o 16-ej hodine v pastoračnej miestnosti kláštora.

4. Vo štvrtok  poklona Oltárnej sviatosti bude od 15.00 do 18.00 hod.

5. Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby našej farnosti. Vyzbieralo sa 1.806 Eur.
Ďakujeme za Vašu štedrosť. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela
Svätého Otca.

Pri akejkoľvek návšteve kostola prosíme o dodržiavanie všetkých

nariadených hygienických a organizačných pokynov.

 

 

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

FARSKÉ OZNAMY