OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. 7. 2021 A. D.

1. Liturgický kalendár:

  • pondelok 26.7. – sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka;

  • utorok 27.7. – sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka;

  • štvrtok 29.7. – sv. Marty, Márie a Lazara, súrodencov z Betánii, spomienka;

  • piatok 30.7. – bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice,   spomienka;

  • sobota 31.7. – sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka.

2. Dnes slávime Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý vyhlásil Svätý Otec František. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie. Pamätajme na našich starých rodičov a seniorov v modlitbe.

3. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Pozývame na adoráciu Sviatosti Oltárnej od 15.00 hod. Spoločná modlitba ruženca bude o 17.00 hod.

4. Pripomíname, že počas letných prázdnin nie je slúžená v Kostole sv. Františka sv. omša o 10:00 hod.

Pri akejkoľvek návšteve kostola prosíme o dodržiavanie všetkých

nariadených hygienických a organizačných pokynov.

 

 

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

FARSKÉ OZNAMY