Farnosť sv. Michala Archanjela

BRATISLAVA - KARLOVA VES

FARSKÉ OZNAMY

NA I. ADVENTNÚ NEDEĽU

1. 12. 2019 A. D

1. Liturgický kalendár:
   - utorok 3. 12. – sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka.
   - piatok 6. 12. – sv. Mikuláša, biskupa, spomienka.
   - sobota 7. 12. – sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.
 
2. Dnes dopoludnia  sa v pastoračnej miestnosti pri kostole sv. Františka

   koná tradičný Vianočný jarmok, ktorý organizuje Rodinné centrum Klbko.

   Ponúkajú výrobky mamičiek ako adventné vence, medovníky, oplátky a iné 

   vianočné drobnosti.

3. V sobotu 30. novembra sme začali novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného 

   počatia Panny Márie.   Tohtoročnými kazateľmi sú bratia minoriti. Využite

   túto novénu ako príležitosť k duchovnej adventnej obnove. Počas novénových

   svätých omší budeme vyberať zvonček, ktorý bude adventnou almužnou pre

   konkrétne rodiny, ktoré sa nachádzajú v núdzi. 

   Program novény je na nástenkách.

4. Stretnutie klubu Združenia kresťanských seniorov Slovenska s prednáškou

   a predvianočným posedením  bude v utorok 3.decembra 2019 výnimočne

   už o 15. hodine v pastoračnej miestnosti kláštora.

5. V tomto týždni školská sv. omša o 8.00 hod. nebude v stredu, ale

   v piatok 6. decembra.

6. Rodičov prvopríjímajúcich detí z cirkevnej školy sv. Františka pozývame

   na povinné stretnutie v utorok 3. decembra  a zo ZŠ na Tilgnerovej

   v stretu 4. decembra. Stretnutia sa uskutočnia v pastoračnej miestnosti

   pri kostole o 16:30.

7. V stredu 4. decembra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina

   konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude

   viesť bratislavský arcibiskup. Témou stretnutia bude čnosť múdrosti.

 

8. V tomto týždni je aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok

   a piatok od 17.00 hod.

 

9. Ružencové bratstvo  pozýva už po desiaty raz svojich členov, ale

   aj ostatných farníkov, aby sa počas deviatnika pred Slávnosťou

   Nepoškvrneného počatia Panny Márie zapojili do modlitieb ruženca v

   uliciach Karlovej Vsi. Podrobnejšiu informáciu a rozpis ulíc nájdete

   na nástenke v hlavnom vchode kostola sv. Františka.

10. Srdečne pozývame na slávnostnú svätú omšu so zasvätením Bratislavy Panne

    Márii v pondelok 9. decembra 2019, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia

    Panny Márie, ktorú bude o 17.30 hod. sláviť Mons. Stanislav Zvolenský

    v Kostole sv. Jána z Mathy (Trojička).

11. Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko bude od 30. novembra

    do 22. decembra vždy v soboty a nedele (okrem nedele 15.12.) v čase

    od 15.00 do 17.00 hod. pri charitatívnom stánku Maltézskej pomoci

    Slovensko na vianočných trhoch v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí

    k dispozícii pre rozhovor. Všetci sú srdečne pozvaní.

12. Občianske združenie Asociácia za život a rodinu pozýva na verejné

    modlitbové zhromaždenie s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred

    parlamentom dňa 3.12.2019 o 16:30 hod. Toto modlitbové verejné

    zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou

    poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. Prineste si

    prosím sviečky.

13. Dnešná zbierka je určená na charitu. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

 


 

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon