Obnovenie bohoslužieb v našej farnosti
od piatku 10. decembra 2021

Milí farníci,

 

v súlade s opatreniami, ktoré vchádzajú do platnosti od 10. decembra 2021, obnovuje sa verejné slávenie svätých omší pre očkovaných a tých, ktorí za posledných 180 dní prekonali Covid-19 (OP).

Poriadok svätých omší:

V týždni:

Kostol sv. Michala: 6:45

Kostol sv. Františka: 16:0018:00

V sobotu:

Kostol sv. Františka: 7:00; 16:0018:00

V nedeľu:

Kostol sv. Michala: 10:0019:00
Kostol sv. Františka: 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 16:0018:00

Počet účastníkov v kostole svätého Michala a v kostole svätého Františka nemôže presiahnuť 100 osôb. Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní vedieť sa preukázať potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní Codiv-19.

Nezaočkovaní budú mať možnosť prijať sväté prijímanie po svätých omšiach pred kostolom. Ohľadom sviatosti zmierenia je potrebné dopredu sa dohodnúť s niektorým z pátrov.

P. Adam Baran, OFMConv.

správca farnosti

V Bratislave - Karlovej Vsi, 9. 12. 2021

Oznamy na 2. nedeľu v cezročnom období

9. 1. 2022 A. D.

 


1. Liturgický kalendár:

  • pondelok 17. januára – sv. Antona, opáta, spomienka;

  • piatok 21. januára – sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka;

  • budúca nedeľa – 3. nedeľa v cezročnom období je Nedeľou Božieho Slova. V tento deň našu pozornosť sústredíme na knihu Božieho Slova – Sväté Písmo.

2. V tomto týždni, v utorok 18. januára sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa koná každoročne a trvá do 25. januára. V našej farnosti sa za jednotu kresťanov budeme modliť počas večerných sv. omší. Povzbudzujeme, aby ste na tento úmysel pamätali aj vo svojich modlitbách.

3. Po prestávke, zapríčinenej pandémiou, obnovujeme mesačné sväté omše pre rodiny, v každý tretí piatok mesiaca v Kostole sv. Františka. Prvá sv. omša za rodiny bude v piatok 21. januára o 18.00 hodine.

4. Vo štvrtok 20. januára o 18.00 hod. bude mládežnícke stretnutie a o 19.30 sv. omša pre mládež. Mladých srdečné pozývame.

5. Vo štvrtok po sv. omši o 16.00 hod. bude poklona Oltárnej Sviatosti do 18.00 hodiny.

6. Od 12. januára sa menia opatrenia pre výkon bohoslužieb. Keďže na sv. omši môže už byť prítomných 100 osôb od budúcej nedele sa vraciame k tradičnému poriadku sv. omší. Teda na budúcu nedeľu sv. omše v našej farnosti budú: V kostole sv. Františka o 7.00, 8.30, 10.00 (detská sv. omša), 11.30, o 16.00 a 18.00 hodine. V kostole sv. Michala o 10.00 a 19.00 hodine. Naďalej platia ostatné obmedzenia teda hlavne povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.

7. Ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli pre potreby farnosti. Vyzbieralo sa 1561 eur.

 

 

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

FARSKÉ OZNAMY