FARSKÉ OZNAMY

OZNAMY NA XXX. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

25. 10. 2020 A. D.

 

Informujeme, že v Kostole sv. Michala Archanjela a v Kostole sv. Františka

 

sa nebudú slúžiť verejné bohoslužby

od 24. októbra až do 1. novembra.

 

Prijaté úmysly sv. omši slúžime v týždni o 18.00 hod., v sobotu o 7.00 hod. a v nedeľu o 11.00 hod. v Kostole sv. Františka.

 

1. Liturgický kalendár:

- streda 28.10. – Svätých Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

- nedeľa 1. 11.  – Slávnosť všetkých svätých.

 

2. Spovedať pred sviatkami všetkých svätých budeme len na osobitnú požiadavku.

 

3. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, sú presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich. Každý veriaci, ktorý navštívi cintorín alebo chrám a pomodli sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré môže darovať dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

 

4. Za našich zosnulých, ktorých mena ste nahlásili, alebo ešte nahlásite, sa budeme modliť v kostole sv. Františka počas celej oktávy slávnosti Všetkých svätých (2. 11 - 8. 11).

 

5. Minulú nedeľu bola zbierka na misie. Vyzbieralo sa 858 €. Všetkým vyjadrujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

15

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon