Pozastavenie slávenia verejných bohoslužieb v Bratislave-Karlovej Vsi

 

Milí farníci,

 

v duchu poslušnosti cirkevným a štátnym predstaveným a ich nariadeniam vás informujem, že v Kostole sv. Michala Archanjela a v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi

 

sa nebudú slúžiť verejné bohoslužby

od 1. až do 24. januára

 

Prijaté úmysly sv. omší slúžime v týždni o 7.00 hod., a v nedeľu o 10.00 hod. v kláštornej kaplnke.

 

Za účelom sv. spovede alebo iných záležitostí (krst, pohreb...) nás môžete kontaktovať:

bratislava@minoriti.sk

alebo na telefónnom čísle 02/65426860

 

 

P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv.

správca farnosti

V Bratislave, Karlovej Vsi, 01. 01. 2021

 

OZNAMY NA II. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. 1. 2021 A. D.

1. Liturgický kalendár:

  • štvrtok 21. januára – sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka.

 

2. Od 18. - 25. januára sa v Cirkvi modlíme za jednotu kresťanov.

3. Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk. Tešíme sa na Vás!

4. Ďakujeme všetkým, ktorí pamätajú na materiálne potreby našej farnosti poukázaním finančných príspevkov na farský účet. Pre záujemcov uvádzame číslo farského účtu:

IBAN: SK40 0900 0000 0050 3298 4545

Dôležitý oznam Miestneho úradu - Karlová Ves ohľadom parkovania počas nedele

Prosíme, aby ste na parkovanie v čase návštevy bohoslužieb v kostole sv. Františka využívali parkovacie miesta na protiľahlej strane Karloveskej ulice, na uliciach Levárska, Suchohradská a na veľkom parkovisku pod predajňou "Samoška" pozdĺž ulice Karloveská. Na týchto uliciach v tomto čase môžete parkovať v súlade s dopravnými predpismi. Časové obmedzenie parkovania na týchto uliciach v rezidentskej zóne je len večer od 18.00 do 7.00 hod. ráno.

Ohlášky

FARSKÉ OZNAMY

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon