Birmovanie

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.

KKC 1285


V našej farnosti príprava na prijatie sviatosti birmovania trvá dva roky. Tento rok (2023) sa začína koncom septembra Prihlásiť sa je potrebné do 24. septembra 2023. Kandidáta na prijatie sviatosti birmovania zaväzuje tzv. Desatoro birmovanca. 

Desatoro birmovanca