Manželstvo

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva, sa prihlasujú vo farskej kancelárii vždy v pondelok od 15.00 hod. do 17.00 hod. Vyžaduje sa, aby správcu farnosti kontaktovali aspoň 3 mesiace pred plánovaným sobášom.

Snúbenci musia pri návšteve farskej kancelárie predložiť občiansky preukaz a krstný list, ktorý obdržia vo farnosti, v ktorej boli pokrstení. Krstný list nemá byť starší ako tri mesiace.

Tí, ktorí sa pripravujú na manželstvo, si môžu vybrať z niekoľkých foriem príprav, ktoré sú podmienkou pre prijatie sviatosti manželstva v katolíckom kostole. Jednu z foriem prípravných kurzov je možné absolvovať aj v našej farnosti.

Na túto prípravu sa treba prihlásiť s dostatočným predstihom.

Bližšie informácie a možnosti prihlásenia na predmanželskú prípravu nájdete tu...