Farnosť svätého Michala Archanjela

OZNAMY NA IV. PÔSTNU NEDEĽU 

19. 3. 2023