Farské oznamy

OZNAMY NA 20. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

14. 8. 2022

 1. Liturgický kalendár:

 • sobota – sv. Bernarda opáta, učiteľa Cirkvi – spomienka.


 1. V pondelok slávime slávnosť Nanebovzatie Panny Márieje to prikázaný sviatok.
  Sv. omše v tento deň budú:
  - v Kostole sv. Františka o
  8.00; 18.00; a 19.30 hod. a
  - v kostole sv. Michala o
  6.45.
  Večerne sv. omše v nedeľu budú už z tejto slávnosti. V pondelok po sv. omšiach bude
  tradičné požehnanie liečivých bylín a kvetov. Kto chce mať požehnané bylinky nech si so sebou donesie kytičku.


 1. Pozývame dospelých, ktorí uvažujú o doplnení sviatostí (krst, sväté prijímanie, birmovanie), aby sa prihlásili vo farskej kancelárii do 11. septembra 2022.


 1. Milodary z dnešnej nedele sú určené na potreby našej farnosti. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.


 1. Pre mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, sa otvára 13. ročník Bratislavskej animátorskej školy. Viac informácií o BAŠke a spôsob prihlásenia nájdete na stránke www.mladezba.sk


 1. Arcidiecézna charita pozýva: Príďte zažiť cestu utečenca do charitnej záhrady na Kapitulskej 18 v Bratislave počas Svetového humanitárneho dňa 19. augusta od 16.00 hod. Čaká na vás i moderovaná diskusia, koncert, detský program, občerstvenie. Prejdite cestou utečenca s charitou.