Farnosť svätého Michala Archanjela

11 nedela.pdf
Sv. omše:Kostol sv. Františka:Po - Pi: 18:00So: 7:00 a 18:00Ne: 7:30, 9:30, 11:30 a 18:00
Kostol sv. Michala:Po - Pi: 6:45So: bez bohoslužiebNe: 10:00 a 19:30