Farské oznamy

OZNAMY NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

15. 5. 2022

Liturgický kalendár:

 • pondelok - sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka;

 • utorok – sv. Paschala Baylona, rehoľníka, spomienka;

 • streda – sv. Félixa z Cantalicie, rehoľníka, spomienka;

 • piatok – sv. Bernardína Sienského, kňaza a rehoľníka, spomienka.


 1. Dnes o 16.30 sa budú v kostole sv. Františka konať modlitby za kňazov, prenesené z prvého štvrtku. Na záver bude májová pobožnosť. Srdečné pozývame.


 1. Májové pobožnosti v našej farnosti sú každý deň v Kostole sv. Františka o 17.45 hod. a v Kostole sv. Michala o 6.30 hod.


 1. Pozývame mladých na mládežnícku svätú omšu, ktorá bude vo štvrtok o 19.30 hodine. Spoločná poklona Oltárnej Sviatosti vo štvrtok nebude.


 1. ​V piatok o 16.30. hod bude miništrantské stretko.


 1. V piatok o 18.00 hod. pozývame vás na svätú omšu pre rodiny.


 1. Prvé sväté prijímanie detí zo Spojenej školy sv. Františka – tretia skupina – sa uskutoční v sobotu 21. mája o 10.00 hod. Svätá spoveď detí, rodičov a príbuzných bude v piatok od 15.00 hod.


 1. ​Základná umelecká škola sv. Cecílie oznamuje, že záujemcovia o štúdium v novom školskom roku 2022/2023 sa môžu zaregistrovať na prijímacie talentové skúšky najneskôr do 30. mája 2022 vyplnením elektronickej prihlášky na štúdium na stránke školy www.zusc.sk. Talentové skúšky budú prebiehať v dňoch 8. a 9. júna 2022. Hudobný odbor v priestoroch Spojenej školy sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32. Tanečný a výtvarný odbor v priestoroch Spojenej školy sv. Františka z Assisi na Veternicovej 20.


 1. Minulú nedeľu bola zbierka na kňazský seminár. Vyzbieralo sa 2.128 Eur. Pán Boh zaplať za Vaše milodary. Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti.

Úmysly svätých omší