Zimný miništrantský tábor

Hneď v prvý deň nového roka 🗓 sme so skupinou miništrantov vyrazili na zimný miništrantský tábor do Spišského Štvrtku ❄️ Spolu s našimi miništrantskými kolegami z Levoče sme sa na druhý deň vybrali na Chatu Plesnivec 🏔 kde sme si užili množstvo snehu 🌨 a tak aj zábavy 🛷 😁

Destináciou ďalšieho dňa sa stali Pieniny a okolie Červeného kláštora. Okrem turistiky sme sa, samozrejme, venovali aj miništrovaniu a spoločenským hrám 🎲 takže nám čas rýchlo ušiel a už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu.