Svätový deň chorých

V nedeľu 11.2. cirkev oslávila 32. svetový deň chorých. Pripomenuli sme si, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú chorí a trpia. Pri tejto príležitosti sa v našej farnosti počas sv. omše o 11.30 vysluhovala sviatosť pomazania chorých. Prijať ju mohli tí, ktorí sú vážne chorí, alebo dovŕšili 60. rok života, zároveň sa nachádzajú sa v stave milosti posväcujúcej a v poslednom čase túto sviatosť neprijímali.
Svätej omši predsedal páter Jaroslav.


📝 a 📷: Vladimír Šimko, @clovek_a_viera