Oprava strechy

V pondelok 19.februára, po dlhých mesiacoch príprav, konzultácií a získavania povolení, sme konečne začali práce na oprave strechy kostola sv. Františka. Práce by podľa zmluvy nemali trvať dlhšie ako do 30. júna 2024. Ich  súčasťou by mala byť sanácia plochy striech, výmena okien a svetlíkov a doplnenie izolácie.

Cena za dielo  je stanovená podľa zmluvy  na 208 000 €. Len samotné svetlíky (strešné okná a svetlíky v kaplnkách ) majú stáť 84 178€. Zhotoviteľom je firma TOR spol. s r. o. 

Ostáva dúfať, že naše farské spoločenstvo zvládne toto náročné a veľmi potrebné dielo.

P. Lucián