Májová rodinná sv. omša

Svätá omša za požehnanie manželstiev a rodín

„Každé požehnanie je duchovnou skutočnosťou, ktorá v prvom rade vyjadruje dobrorečenie , zvelebovanie Boha, darcu všetkých dobrých darov a zároveň je spojené s modlitbou, ktorá nám vyprosuje jeho posilu, ochranu a dary potrebné pre nábožný život.“

Májovú svätú omšu za požehnanie manželstiev a rodín celebroval páter Samuel a spolu s ním koncelebroval otec Cyril Jančišin, ktorý sa nám prihovoril. Dnešný deň sme sa zamýšľali nad úryvkom z evanjelia, v ktorom sa Ježiš pýta Petra: „Miluješ ma? Máš ma rád?“, teda nad ľudskou a Božou láskou.

Boh sám posvätil rodinu, na počiatku stvoril muža a ženu na svoj obraz. Sme stvorení na obraz Najsvätejšej Trojice, ktorú spája láska. Prvotným hriechom sa však táto úžasná Božia láska poškvrnila a pomiešala sa s ľudskou, egoistickou láskou. Ježiš prišiel, aby túto situáciu uzdravil a priniesol nám lásku, ktorou je sám Boh. Našou úlohou je teda naučiť sa evanjeliovému umeniu milovať. Je to náročné umenie, ale ak sa v rodine manželia takto milujú, vedia zomrieť sebe samému pre lásku k druhému a táto ich vzájomná láska prináša Ježiša do ich domu. 

 V praxi to znamená, že venujeme plnú pozornosť druhému človeku, pomáhame si navzájom, lebo možno ten druhý nevládze, hovoríme si aj tie pozitívne veci, to dobré, čo vidíme na druhom človeku...Skrátka, musíme byť vynaliezaví, lebo Láska sama je vynaliezavá a nachádza množstvo spôsobov ako potešiť a pomôcť druhému človeku.

Keďže lásku si preukazujeme hlavne skutkami, po svätej omši sme mali malé agapé a ďakujeme tým farníkom, ktorí nám ho pripravili.


Text: Dagmar Lúčna
Foto: Patrik Solár