Hromnice

V piatok 2. februára 2024 sme v našej farnosti slávili sviatok Obetovania Pána, ľudovo zvaný aj Hromnice. 

Pred večernou svätou omšou o 18.00 hod. v Kostole sv. Františka z Assisi sa veriaci zhromaždili na dvore kláštora minoritov, kde páter Lucián Bogucki, OFM Conv požehnal sviece.

Veriaci potom s horiacimi sviečkami vstúpili do chrámu.

Keďže bol zároveň prvý piatok v mesiaci, po svätej omši nasledovala prvopiatková pobožnosť pre Sviatosťou Oltárnou a záverečné požehnanie. 


📝 a 📷: Vladimír Šimko, clovekaviera.sk