Biela sobota

Biela sobota je deň, kedy jednotlivci a celé rodiny navštevujú Boží hrob a uctievajú si kríž. Takto to bolo po celý deň aj v našom farskom kostole. Už tradične sme v tento deň požehnávali veľkonočné pokrmy, tohto roku nielen doobeda, ale aj poobede.

Slávenie Veľkonočnej vigílie, ktorej predsedal náš farár, páter Lucián, sa začalo o 19:00 požehnaním nového ohňa.  So zažatým paškálom kňazi s asistenciou vošli do tmavého kostola. Tohto roku veľkonočný chválospev predniesol náš „príležitostný“ zborista Matúš. V kázni sa páter Lucián zameral na vysvetlenie významu jednotlivých častí veľkonočnej vigílie, ktorá je sústredená na dôležitosť sviatosti krstu v našom kresťanskom živote. Po svätej omši nasledoval obrad vzkriesenia a procesia so Sviatosťou Oltárnou okolo farského chrámu. 

Bolo cítiť, ako bohatstvo obsahu veľkonočnej vigílie a radosť so zmŕtvychvstania Pána napĺňa srdcia všetkých zúčastnených. Aj na tomto mieste sa  chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom priebehu veľkonočných sviatkov v našej farnosti.

Text: páter Lucián, foto: Miroslav Šimko