Traja králi a vianočný koncert Janais

Na sviatok Zjavenia Pána na svätej omši o 11:30, páter Lucián na úvod požehnal vodu, soľ i kriedu 🙌 a následne svätenou vodou pokropil veriacich💦.

Po skončení svätej omše si veriaci mohli nabrať svätenú vodu do vlastných nádob a vziať si aj kriedu, aby si mohli označiť svoje príbytky🏠.

Večer sa v kostole uskutočnil Trojkráľový koncert v podaní karloveskej farníčky, speváčky Janais🎤, ktorá vystúpila spoločne so svojim manželom a hudobnou skupinou🎸.

Prítomní si mohli vo viac ako hodinu trvajúcom koncerte vypočuť mnoho duchovne orientovaných piesní i kolied.

📝 a 📷: Vladimír Šimko, Človek a Viera - Slovensko