Darujte nám 2% (3%) z dane

Drahí naši farníci a priatelia, do konca marca/apríla 2024 môžete poukázať 2%  (3%) zo svojej už odvedenej dane. Náš kláštor sa chce aj tento rok uchádzať o vašu podporu.

Vďaka vašej štedrosti sme v minulých rokoch mohli uskutočniť mnohé aktivity ako duchovné obnovy pre mládež a rodiny, detské letné tábory, tábory pre miništrantov, cyklopúte. Vaša podpora umožnila aj našu vydavateľskú činnosť a iné pastoračné aktivity.

Venujte aj tento rok 2% (3%) vami odvedenej dane za rok 2023 bratom minoritom.

Ako poukázať 2%, respektíve 3%

Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane".

Z tohto potvrdenia si viete zistiť sumu a dátum zaplatenia dane a vypočítať:

2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie je tiež potrebné priložiť k Potvrdeniu o zaplatení dane.

Ak chcete poukázať 2% či 3% nášmu kláštoru, použite toto "Vyhlásenie".

Do vyhlásenia doplňte vaše osobné údaje, sumu zaplatenej dane, vypočítanú sumu 2% (3%) zo zaplatenej dane, dátum zaplatenia dane, dátum vyplnenia a podpis.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.

Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením, doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Fyzické a právnické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, na poukázanie 2% (3%) vyplnia kolónky priamo v daňovom priznaní. Riadne vyplnené daňové priznanie doručia na daňový úrad do 31. 03. 2024 .

Dôležité poznámky:

Obe tlačivá sa podávajú na daňovom úrade podľa miesta vášho bydliska.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.

Ak máte akékoľvek otázky, radi vám odpovieme na sekretariat@minoriti.sk

Nech vás Boh žehná, ochraňuje a obdaruje svojimi milosťami.


Vaši karloveskí bratia minoriti

Vyhlasenie kláštor.pdf