Tranzitus sv. Franiška

Františkáni na celom svete, zvyčajne v predvečer sviatku svätého Františka, slávia pamiatku jeho smrti, čiže prechodu z pozemského putovania do nebeskej vlasti.

Bolo tomu tak aj v našom Kostole sv. Františka z Assisi, kde si v utorok 3. 10. 2023 o 18.45 hod. bratia minoriti spolu s veriacimi pripomenuli odchod svätého Františka do večnosti k milosrdnému Otcovi.

Počas pobožnosti nás spevom sprevádzal zbor FRANTIŠEK.


foto a text: Vladimír Šimko; clovekaviera.sk