Stretnutie u nebeského patróna zvierat

Na námestí sv. Františka z Assisi sa popoludní 3. 10. o 17.00 hod; v predvečer sviatku sv. Františka z Assisi, uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktoré zorganizovali bratia minoriti v spolupráci so žiakmi a pedagógmi Spojenej školy sv. Františka z Assisi a Základnej umeleckej školy sv. Cecílie. Konalo sa pod názvom: "Stretnutie u nebeského patróna zvierat" a bolo spojené s požehnaním domácich zvieratiek. Jeho cieľom bolo prehĺbiť úctu k celému stvorenstvu. Okrem toho prítomní mohli počuť niekoľko krátkych príhovorov pátra Luciána Boguckého, OFMConv., sledovať hudobné vystúpenia žiakov aj učiteľov, či krátke prózy. Bola to historicky prvá akcia tohto druhu v našej farnosti.foto a text: Vladimír Šimko; clovekaviera.sk