Polnočná svätá omša s biskupom Haľkom

Tohtoročná polnočná svätá omša v kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave- Karlovej Vsi nám pripomenula nielen udalosti z Betlehema, ale aj z talianskeho Greccia. Tohto roku slávime 800. výročie jasličiek, ktoré v Greccio pripravil sv. František.

Vianočnej polnočnej svätej omši predsedal pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy, Mons. Jozef Haľko. Spolu s ním pri oltári koncelebrovali bratia minoriti z miestnej rehoľnej komunity.

Veriaci si už od 23.30 hod. mohli vypočuť nádherný koncert vianočných kolied v podaní farského zboru František. 

V sprievode k oltáru otec biskup Jozef Haľko priniesol sochu dieťaťa Ježiša a uložil ju do pripravených jasličiek pred oltárom. Homília Mons. Haľka bola zameraná na tajomstvo narodenia Pána Ježiša i na osobu sv. Františka z Assisi, ktorý práve pred 800 rokmi so súhlasom pápeža pripravil prvé živé jasličky. 

Preplneným chrámom hlboko rezonovala vianočná meditácia otca biskupa, v ktorej okrem iného povedal: „Naša viera sa nesmie žiť historizujúcim spôsobom. Musíme mať to vedomie, a to je ten najväčší dar, že tu a teraz, v túto vianočnú noc 2023, je Ježiš v Eucharistii, v spoločenstve a v Slove rovnako fantasticky, úžasne a účinne prítomný, ako bol predtým a ako bude potom.“


📷: Vladimír Šimko, človekaviera.sk