Požehnanie misionárov

V nedeľu 12. novembra počas svätej omše o 11,30 sme sa rozlúčili s mladomanželmi Melicherčíkovcami, odchádzajúcimi na misie do Karagandy v Kazachstane. Mária a Martin sú absolventmi Spojenej školy sv. Františka v Karlovej Vsi, animátormi birmovaneckých stretiek a aktívnymi členmi nášho farského spoločenstva. Našich misionárov vyprevádzame na misijnú cestu nielen požehnaním farára pátra Luciána, ale aj našimi modlitbami. Želáme im, aby rok pobytu v kazašskej zemi priniesol požehnané ovocie v ich misijnom úsilí ale aj v osobnom živote.