Nový minorita z našej farnosti

Náš dlhoročný karloveský miništrant Jonáš včera po roku postulátu oficiálne vstúpil na cestu rehoľného života a obliekol si po prvý raz sivý minoritský habit. Hoci sa nasledujúci rok jeho formácie bude uskutočňovať v Poľsku, patrí medzi slovenských bratov, a tak sa jeho slávnostnej obliečky zúčastnil aj náš slovenský kustód, páter Martin Kollár. Aj cez tieto fotky môžeme ostať na diaľku spojení s najnovším členom rehole. Jonáš, myslíme na teba v modlitbách!


foto: br. Ján Mária Szewek