Hodová svätá omša v Kostole sv. Michala

Tohtoročné Karloveské hody vyvrcholili svätou omšou v Kostole sv. Michala, ktorú celebroval kustód slovenskej kustódie Rehole bratov Minoritov, brat Martin Mária Kollár, OFMVConv., ktorý momentálne pôsobí v Levoči.

Svätú omšu hudobne sprevádzal náš farský zbor FRANTIŠEK.


foto: Vladimír Šimko (Človek a viera)