Decembrová rodinná svätá omša

Poslednú rodinnú svätú omšu v tomto roku celebroval otec Jozef Pajerský