Farnosť svätého Michala archanjela

Zamyslenie na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Ježišova obeta na kríži je dôkazom nekonečného Božieho milosrdenstva. Svätá sestra Faustína nám pripomína, že Pán nesklame dôveru nikoho, kto dúfa v Jeho milosrdenstvo. Modlime sa preto k Nemu a prosme nielen za seba, ale za všetkých ľudí. Prihovára sa páter Adam Baran.

Zamyslenie na Palmovú nedeľu

Palmová nedeľa alebo aj Nedeľa Pánovho utrpenia nám otvára Svätý týždeň, počas ktorého prežívame najväčšie tajomstvá kresťanskej viery. Ako pristúpiť k utrpeniu, ktoré nás aj v súčasnosti obklopuje? Zamýšľa sa brat Peter Kozma.

Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu

Palmová nedeľa alebo aj Nedeľa Pánovho utrpenia nám otvára Svätý týždeň, počas ktorého prežívame najväčšie tajomstvá kresťanskej viery. Ako pristúpiť k utrpeniu, ktoré nás aj v súčasnosti obklopuje? Zamýšľa sa brat Peter Kozma.

Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu

Aký je zmysel pôstnych praktík? Sú ony samé o sebe cieľom? Odpoveď ponúka páter Marek Redlich.