Farnosť svätého Michala Archanjela

OZNAMY NA I. ADVENTNÚ NEDEĽU

27. 11. 2022

 1. Liturgický kalendár:

 • utorok – Všetkých svätých troch františkánskych rádov, sviatok;

 • streda – sv. Ondreja, apoštola, sviatok;

 • sobota – sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka.


 1. Počas adventu v našej farnosti budú slúžené rorátne sv. omše. Tieto mariánske sv. omše budú v Kostole sv. Františka v každý utorok ráno o 6.00 hod. Srdečne vás pozývame k spoločnej modlitbe a veríme, že atmosféra týchto ranných sv. omší bude pre vás duchovným zážitkom. Najbližšie roráty budú už tento utorok.


 1. V utorok začíname novénu pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorú budeme sláviť každý deň o 18.00 hod. O 17.15 bude spoločná modlitba sv. ruženca. Témou Novény v tomto roku budú Sviatosti. Skúsme si s pomocou kňazov z okolitých farnosti obnoviť naše vedomosti o sviatostiach. Využime túto novénu ako príležitosť k duchovnej adventnej obnove.


 1. Ružencové bratstvo, ako každý rok, pozýva na modlitby sv. ruženca v uliciach Karlovej Vsi, počas deviatnika pred Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie, t.j. od 29.11. do 7.12.2022 vrátane. Podrobnejšie informácie a rozpis ulíc nájdete na nástenke v zádverí hlavného vchodu do kostola sv. Františka.


 1. Vo štvrtok od 16.30 do 17.30 bude stretnutie miništrantov a o 19.30 pozývame mladých na mládežnícku svätú omšu.


 1. V tomto týždni je aj prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť.


 1. V sobotu o 21.30 v Kostole sv. Františka sa začne celonočná adorácia Oltárnej sviatosti za kňazov. Trvať bude do nedele rána do 6.30, keď sa zakončí Eucharistickým požehnaním.


 1. Mladých mužov vo veku od 15 do 30 rokov pozývame na víkendovú duchovnú obnovu do nášho levočského kláštora. Témou bude ROZLIŠOVANIE. Začíname v piatok 2. decembra večer a končíme v nedeľu 4. decembra napoludnie. Prihlásiť sa môžu mailom na adrese povolanie@minoriti.sk


 1. Prosíme mladých, ktorí by sa chceli spolu s nami (minoritmi) zúčastniť na svetových dňoch mládeže v Lisabone, aby sa nezáväzne prihlásili mailom na adrese lisabon2023@minoriti.sk. Oficiálna slovenská registrácia by mala byť spustená 30. novembra cez stránku www.svetovednimladeze.sk


Mladých mužov vo veku
od 15 do 30 rokov pozývame na

víkendovú duchovnú obnovu

do nášho levočského kláštora.

Témou bude ROZLIŠOVANIE. Začíname v piatok 2. decembra večer a končíme v nedeľu 4. decembra napoludnie.

Prihlásiť sa môžete mailom u
brata Tomáša M. Vlčeka na adrese
povolanie@minoriti.sk

OZNAMY ARCIBISKUPSKÉHO ÚRADU


 • Následky vojny na Ukrajine a kríza degradujú dôstojný život obyvateľov zasiahnutých území ako i okolitých štátov. Potvrdzujú to aj najnovšie dáta o vzrastajúcom počte Slovákov, ktorí sú pod hranicou chudoby. Ak máte túžbu podporiť ľudí v núdzi, môžete prispieť do Zbierky na charitu. Koná sa v kostoloch 27. novembra 2022, teda dnes. Online darovanie nájdete na www.charitaba.sk. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za prejavenú solidaritu.


 • Spoločenstvo TYMIAN pripravuje pre miništrantov adventné online stretnutia (AMOS), v rámci ktorých odznejú adventné príbehy, modlitby a súťažné otázky s možnosťou zaujímavých výhier. Stretnutie sa uskutočnia v adventné nedele a stredy o 19.30. Viac informácií nájdete na webovej stránke bit.ly/ministranti-sk.


 • Srdečne vás pozývame sledovať Večer odpustenia a zmierenia už túto nedeľu 27. novembra 2022 o 19.00. Odpúšťanie v manželstve! Tejto téme sa bude niesť jeden z ďalších večerov, ktorý si pre vás pripravil Úsmev ako dar v spolupráci známych osobností, odborníkov a mladých ľudí s rôznymi príbehmi prepojenými odborným pohľadom na odpúšťanie a záverečné požehnanie udelí J. E. Jozef Haľko. Máte sa na čo tešiť a my sa tešíme na vás! S láskou a Úsmevom ako dar. Viac na www.77x.sk.


 • Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 25. novembra až 23. decembra srdečne pozýva na charitatívny punč na vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Návštevníci sa môžu ponúknuť vianočným punčom či koláčikmi a podľa svojho zváženia dobrovoľným príspevkom podporiť aj prebiehajúcu zbierku. Celý výťažok poputuje na podporu projektov Maltézskej pomoci, ako je rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave či pomoc hendikepovaným, utečencom a mnohým ďalším. Počas celého trvania trhov budú dobrovoľníci Maltézskej pomoci zároveň poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova. Bližšie detaily o Maltézskom punči nájdete na webstránke www.orderofmalta.sk. Na všetkých sa veľmi tešíme a vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.