Farnosť svätého Michala Archanjela

OZNAMY NA NEDEĽU KRISTA KRÁĽA

20. 11. 2022

 1. Liturgický kalendár:

 • pondelok – Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka;

 • utorok – sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka;

 • štvrtok – sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka;

 • sobota – sv. Leonarda z Porto Mauricia, kňaza a rehoľníka, spomienka.


 1. Dnes slávime slávnosť Krista Kráľa. Po svätých omšiach si vykonáme obnovu zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za účasť na modlitbe zasvätenia je možné získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.


 1. Vo štvrtok miništrantské stretko a mládežnícka svätá omša NEBUDE.


 1. V sobotu, 26. novembra pozývame rodiny na spoločné viazanie adventných vencov, ktoré sa uskutočňuje od 8.00 v pastoračnej miestnosti pri kostole.


 1. Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie. Pri svätých omšiach budeme požehnávať adventné vence. V advente Vás pozývame na rorátne sväté omše každý utorok o 6.00 do Kostola svätého Františka.


 1. Pozývame Vás zapojiť sa do predvianočnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Potešme i tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom. Do krabice od topánok môžeme zabaliť niečo sladké, slané, trvanlivé, niečo na zábavu (napr. časopis, krížovky, knižka). Takto pripravené krabičky môžete priniesť do farskej kancelárie alebo do sakristie Kostola sv. Františka do 5. decembra 2022. Ďalšie informácie o tejto akcii nájdete aj na plagáte.


 1. Koordinátorky hnutia Modlitby matiek pozývajú mamičky z tohto hnutia na stretnutie, ktoré sa bude konať v sobotu 26. novembra 2022 od 10.00 v Kostole Svätej rodiny vo Farnosti Bratislava – Petržalka. Bližšie informácie nájdete na plagáte.


 1. Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, ktorá sídli na ul. Vazovovej v Bratislave, pozýva 30. novembra 2022 od 8.00 do 14.00 na Deň otvorených dverí. Pozvaní sú najmä žiaci a ich rodičia z posledných tried základných škôl, ktorí hľadajú ďalší smer svojho vzdelania.


 1. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli minulú nedeľu vo Svätomartinskej zbierke. Vyzbieralo sa 3665 eur. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.


Mladých mužov vo veku
od 15 do 30 rokov pozývame na

víkendovú duchovnú obnovu

do nášho levočského kláštora.

Témou bude ROZLIŠOVANIE. Začíname v piatok 2. decembra večer a končíme v nedeľu 4. decembra napoludnie.

Prihlásiť sa môžete mailom u
brata Tomáša M. Vlčeka na adrese
povolanie@minoriti.sk