Farnosť svätého Michala Archanjela

OZNAMY NA 5. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

5. 2. 2023.