Svätá spoveď

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Kostol sv. Michala

6:30 hod.

Kostol sv. Františka

Prvopiatkový týždeň

Bez bohoslužieb

6:30 hod.

6:30 hod.

6:30 hod.

6:30 hod.

9:45 hod.

18:45 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

Počas sv. omší

Počas sv. omší

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:00 hod.

17:00 hod.

17:30 hod.