Svätá spoveď

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Kostol sv. Michala

6:30 hod.

Kostol sv. Františka

Prvopiatkový týždeň

Bez bohoslužieb

6:30 hod.

6:30 hod.

6:30 hod.

6:30 hod.

9:45 hod.

18:45 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

Počas sv. omší

Počas sv. omší

17:30 hod.

17:30 hod.

17:30 hod.

17:00 hod.

17:00 hod.

17:30 hod.

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon