Stretnutia

Katolícka jednota

Som odstavec. Kliknite a pridajte popis.

Miništranti

Miništrantom sa v našej farnosti venuje niekoľko skúsených animátorov. Mladší miništranti mávajú formačné stretnutia v stredy o 16.30; starší miništranti (viac-menej od 6. triedy ZŠ) vo

štvrtky o 19.15. V lete organizujeme pre miništrantov týždenný tábor; počas vianočných prázdnin chodievajú starší miništranti na 4-5 dni na Spiš, kde sa okrem formácie venujú turistike a lyžovaniu. Cez jarné prázdniny všetci majú možnosť zúčastniť sa spoločných aktivít v okolí Bratislavy. Pravidelne sa zúčastňujú celoslovenskej púte miništrantov do Šaštína, futbalového turnaja MartinCUP, ako aj rôznych cyklistických výletov, futbalových opekačiek a pod.

Združenie kresťanských seniorov

Som odstavec. Kliknite a pridajte popis.

 
 
 

Farnosť sv. Michala Archanjela

Bratislava - Karlova Ves