Spevácke zbory

Zbor František

Zbor František vznikol v apríli 2014 na podnet spevuchtivých farníkov. Pod vedením Jany Zelenkovej spieva v kostoloch našej farnosti pri rozličných slávnostiach. Repertoár je zameraný na sakrálne skladby, TAIZÉ spevy, gregoriánsky chorál, gospelové piesne a je dopĺňaný spevmi a piesňami podľa sviatku a charakteru liturgického slávenia.

V súčasnosti má zbor okolo 25 členov a tri inštrumentalistky (organ a klavír Linda Vannayová, priečna flauta Alžbeta Čupková, violončelo Ema Longauerová).

Počuť nás môžte pri nedeľných sv. omšiach o 11:30, počas prikázaných sviatkov a príležitostne aj pri iných cirkevných  slávnostiach (sobáše, birmovky, večné sľuby, primičné sv. omše, pohreby).

Nácviky sa konajú v pondelky v čase od 19:15 do 21:00 v pastoračnej miestnosti v Kostole sv. Františka.Vítame všetkých nových záujemcov. Prijímame spevákov do každej hlasovej skupiny.

 

Bližšie informácie: 

dzurnakovajana@gmail.com alebo na facebooku Spevácky zbor František Ba – Karlova Ves.

Detský zbor

Som odstavec. Kliknite a pridajte popis.

Detská kapela S.I.L.A.

S.I.L.A. (Soldiers in the Lords Army) je detská gospelová kapela, ktorá funguje vo farnosti od roku 2015. Jej cieľom je prinášať chvály a prolife hodnoty medzi ľudí, hlavne mládež. 

Spieva na festivaloch, menších koncertoch, venuje sa evanjelizačným programom na školách - pásma hudby a osobných svedectiev. Kontakt pre tých, čo sa chcú stať členmi: bis.vladimir@gmail.com alebo 0904  545 303.

 
 
 

Farnosť sv. Michala Archanjela

Bratislava - Karlova Ves