Oslávili sme Nepoškvrnenú

8.12.2018

Po deväťdňovej duchovnej príprave, počas ktorej v Kostole sv. Františka kázali rôzni kňazi z radov diecézneho i rehoľného kléru, sme sa dočkali samotnej Slávnosti nepoškvrneného počatia Panny Márie.

 

Minoriti si v tento deň pripomenuli 80. výročie zasvätenia svojej rehole nepoškvrnenej Panne Márii. Obrad zasvätenia ich rádu Nepoškvrnenej vykonal generálny minister na návrh sv. Maximiliána M. Kolbeho v rímskej Bazilike sv. dvanástich apoštolov 8. decembra roku 1938. Bratia v Kláštore sv. Františka v Karlovej Vsi obnovili 8. decembra 2018 toto zasvätenie osobitným spôsobom počas modlitby v komunite.

 

Hlavné liturgické slávnosti v Kostole sv. Františka prebiehali vo večerných hodinách. O 17.30 hod. sme spievali večerné chvály. Pontifikálnu sv. omšu celebroval Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, spolu s bratmi minoritmi pôsobiacimi v Karlovej Vsi a s ich duchovným otcom, kapucínom Jakubomrafaelom Patayom, misionárom milosrdenstva.

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Najnovšie príspevky
Please reload

Archív
Please reload