Slávili sme Porciunkulu

4.8.2019

V piatok 2. augusta sme o 18.00 hod. v Kostole sv. Františka z Assisi
oslávili Sviatok Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly. V tento deň môžeme v kláštorných kostoloch františkánskeho rádu ako aj vo všetkých katedrálnych a farských kostoloch získať úplné odpustky. 

 

Slávnostným kazateľom večernej sv. omše bol páter Lucián Mária Bogucki, novozvolený provinciálny kustód rehole minoritov na Slovensku. Ten v homílii priblížil veriacim vzťah sv. Františka k malému kostolíku pri Assisi, ktorý Boh obdaril veľkými milosťami. Synom sv. Františka, ktorí majú byť v tomto svete pútnikmi a cudzincami, nie je dovolené viazať sa na žiadne konkrétne miesto. Jediným miestom, ku ktorému sú františkáni priviazaní, je táto malá časť zeme, ktorú sv. František vyhlásil za "matku a hlavu" všetkých kostolov ním založeného rádu.

 

 

 Foto: D. Tomová

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Najnovšie príspevky
Please reload

Archív
Please reload