Ekumenické stretnutie v Dúbravke

24.4.2017

V nedeľu 23. apríla nás bratia evanjelici z Dúbravky pozvali na ekumenické stretnutie vo forme moderovanej diskusie.

 

Hlavným hosťom evanjelického farára Janka Hroboňa bol katolícky kňaz, teológ a publicista Karol Moravčík. Dialóg mal byť zameraný na tri témy: ekumenizmus, 500. výročie reformácie a Hans Köng. Kostol naplnili veriaci katolíci i evanjelici z niekoľkých bratislavských farností. Zaspieval nám chrámový zbor evanjelickej farnosti v Devínskej Novej Vsi.

 

V diskusii sa hovorilo veľa o Martinovi Lutherovi, o historickom pozadí reformácie a o jej pôvodných cieľoch. Poukázalo sa na pokroky v ekumenickom dialógu, na najnovšie cirkevné dokumenty a ekumenické vyhlásenia. Najväčšiu pozornosť prítomných si zaslúžila časť diskusie o riešení problémov, s akými sa stretávajú zmiešané katolícko-evanjelické páry pri uzatváraní manželstva a v praktickom náboženskom a sviatostnom živote ich rodín.

 

 

 

 

Share on Facebook
Please reload

Najnovšie príspevky
Please reload

Archív
Please reload