• mediaminor

Zoslanie Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého je po Veľkej noci a Vianociach tretí najvýznamnejší kresťanský sviatok. Rannú sv. omšu o 08.00 hod. dňa 31. 5. 2020 v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi slúžil páter Róbert Gajderus. Vo svojom príhovore zdôraznil o. i., že tento sviatok nám dáva príležitosť zamyslieť sa nad vlastným životom a objavovať momenty, keď nás Duch Svätý bezprostredne sprevádzal. Je to tiež dobrá príležitosť prosiť o zoslanie Jeho darov a ďalšie vedenie na našej pozemskej púti.