• mediaminor

Zmeny u bratov evanjelikov


V nedeľu 10. marca bol v Dúbravke pri slávnostnej bohoslužbe inštalovaný nový farár evanjelického cirkevného zboru. Stal sa ním Mgr. Libor Bednár PhD., doterajší farár evanjelického cirkevného zboru v Poprade. V úrade farára vystriedal nového biskupa západného dištriktu ECAV Jána Hroboňa. Ten zanechal v Dúbravke svojmu nástupcovi pekne fungujúcu farnosť, ktorá má tradične dobré ekumenické vzťahy i s veriacimi a duchovenstvom okolitých katolíckych farností. Pri inštalačnej slávnosti požehnal biskup Hroboň nový oltár, ktorý znázorňuje otvorenú Bibliu a Kristov kríž.

Na slávnosti sa zúčastnil dúbravský katolícky farár a dekan Miroslav Bederka, ako aj kaplán našej farnosti, p. Jozef Sukeník. Novému farárovi a jeho rodine vyprosujeme Božie požehnanie a tešíme sa na naše ekumenické stretnutia.

#ekumenizmus #Dúbravka #cirkevnýzbor #inštaláciafarára