• mediaminor

Zmeny u bratov evanjelikov


V nedeľu 10. marca bol v Dúbravke pri slávnostnej bohoslužbe inštalovaný nový farár evanjelického cirkevného zboru. Stal sa ním Mgr. Libor Bednár PhD., doterajší farár evanjelického cirkevného zboru v Poprade. V úrade farára vystriedal nového biskupa západného dištriktu ECAV Jána Hroboňa. Ten zanechal v Dúbravke svojmu nástupcovi pekne fungujúcu farnosť, ktorá má tradične dobré ekumenické vzťahy i s veriacimi a duchovenstvom okolitých katolíckych farností. Pri inštalačnej slávnosti požehnal biskup Hroboň nový oltár, ktorý znázorňuje otvorenú Bibliu a Kristov kríž.

Na slávnosti sa zúčastnil dúbravský katolícky farár a dekan Miroslav Bederka, ako aj kaplán našej farnosti, p. Jozef Sukeník. Novému farárovi a jeho rodine vyprosujeme Božie požehnanie a tešíme sa na naše ekumenické stretnutia.

#ekumenizmus #Dúbravka #cirkevnýzbor #inštaláciafarára

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon