• mediaminor

Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu

Zamyslenie vám pripravil P. Adam Baran.