• mediaminor

Zamyslenie na 1. pôstnu nedeľu

Sme na začiatku pôstneho obdobia. Tentokrát nám slová Evanjelia priblíži páter Jaroslav.
Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Mk 1, 12-15