MÁJ

21

Nanebovstúpenie Pána

18:00

Kostol sv. Františka

MÁJ

31

Zoslanie Ducha Svätého

18:00

10

JÚN
Slávnosť Božieho Tela

18:00

Kostol sv. Františka

  • mediaminor

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb v BA Karlovej Vsi


Milí Karlovešťania,

v duchu poslušnosti cirkevným a štátnym predstaveným a ich nariadeniam so žiaľom v srdci vás informujem, že v Kostole sv. Michala Archanjela a v Kostole sv. Františka v Karlovej Vsi sa nebudú slúžiť verejné bohoslužby do 31. marca 2020.

Kňazi našej farnosti budú naďalej poskytovať duchovnú starostlivosť o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Úmysly prijatých svätých omší počas týchto dní budeme slúžiť pri zatvorených dverách v Kostole sv. Františka o 18.00 hod. tak, aby sa veriaci mohli duchovne s nami spájať pri počúvaní sv. omše z rádia.

Zároveň Vás informujeme, že predsieň Kostola sv. Františka bude otvorená každý deň od 09.00 do 17.00 hod.


Svätý Michal Archanjel a František, orodujte za nás.

P. Lucián Mária Bogucki, OFMConv. - správca farnosti


V Bratislave, Karlovej Vsi, 10. 03.2020Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon