• mediaminor

Výročie posviacky chrámu


Vo štvrtok 18. júna sme si pripomenuli 82. výročie posvätenia Kostola sv. Michala Archanjela v Karlovej Vsi. Slávnostnú jubilejnú sv. omšu celebroval kaplán karloveskej farnosti, páter Jozef Sukeník spolu s farským administrátorom, p. Petrom Gallíkom a viacerými rehoľnými spolubratmi.

V homílii pátra Jozefa odznela myšlienka sv. Kláry: „Duša veriaceho človeka, najdôstojnejšieho z tvorov, je väčšia ako nebo, lebo nebesá so všetkými ostatnými tvormi nemôžu obsiahnuť Stvoriteľa, ale jedna veriaca duša sa môže stať jeho príbytkom a trónom a to jedine pre lásku, ktorá bezbožným chýba." Páter Jozef nadviazal na liturgickú slávnosť sv. Petra a Pavla a veriacim pripomenul, že Ježiš od sv. Petra nevyžadoval absolútnu dokonalosť. Vyžadoval od neho lásku. Vďaka nej sa totiž z človeka stáva živý príbytok, živý Boží chrám.

Foto: V. Šimko, J. Čarny

Kostol sv. Michala vznikol v roku 1936 prebudovaním a rozšírením z malej kaplnky, ktorá bola zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému. Pôvodne bol filiálnym kostolom farnosti Devín. Neskôr ho spravovali kňazi z dómskej farnosti, kapucíni i františkáni. Od deväťdesiatych rokov ho spravujú bratia minoriti.

#výročieposviackychrámu #KostolsvMichala