• mediaminor

Veľkonočné sviatky - fotogaléria


V nedeľu 25. marca sme vstúpili do Veľkého týždňa, v ktorom si kresťania pripomínajú utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Pozrite si momentky z liturgických slávení v našej karloveskej farnosti. Fotogalériu priebežne aktualizujeme.

Biela sobota

Pri rannej modlitbe absolvovali piati katechumeni obrad vrátenia symbolu. Následne bol vykonaný obrad Effeta a predkrstné pomazanie. Katechumeni boli pokrstení a pobirmovaní vo veľkonočnej vigílii, pri ktorej sme si všetci obnovili krstné sľuby a pripomenuli naše znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého. Vo Svätej noci vzkriesenia prijalo osem veriacich aj prvé sväté prijímanie.

Foto: J. Sedlák

Veľký piatok

Modlitba posvätných čítaní a ranných chvál je v našej farnosti na Veľký piatok a Bielu sobotu už dobrou tradíciou. V posledných rokoch (a rovnako i teraz) spájame túto rannú modlitbu s obradmi, ktoré predchádzajú krst dospelých vo Veľkonočnej vigílii - modlili sme sa malý exorcizmus. Následne boli katechumeni pomazaní olejom katechumenov. Pri popoludňajšej liturgii umučenia Pána sa nám prihovoril páter Peter Gallík, správca Farnosti sv. Michala.

Foto: J Horniak, V. Karas

Zelený štvrtok

Omšou na pamiatku Pánovej večere sme vstúpili do Veľkonočného trojdnia. Pripomenuli sme si ustanovenie eucharistie a kňazstva, ktoré sa udialo pri poslednej večeri Ježiša s jeho učeníkmi. Hlavným celebrantom sv. omše bol páter Tomáš Lesňák, provinciálny predstavený bratov minoritov na Slovensku.

Foto: M. Šimko

Kvetná nedeľa: Krížová cesta

Pobožnosť krížovej cesty v popoludňajších hodinách pripravilo hnutie Viera a svetlo. Toto hnutie je zamerané na pastoráciu hendikepovaných osôb, ich rodín a priateľov. Zrodilo sa v Lurdoch na Veľkú noc v roku 1971.

Foto: Petr Macháček OFM Conv.

Kvetná nedeľa - Procesia s palmami

Procesia s jarnými ratolesťami je veľmi starou kresťanskou tradíciou. Pripomína Kristov slávnostný príchod do Jeruzalema. V našej farnosti býva na začiatku sv. omší slávnostný vstup s požehnaním ratolestí. Slávnostná procesia, ktorá sa začína na námestí a smeruje do kostola, sa koná na začiatku sv. omše pre deti. Foto: Marc Mokry

#fotogaléria #Veľkánoc #Kvetnánedeľa #pašiovákázeň #procesia #krížovácesta #Vieraasvetlo #krstdospelých #birmovanie #effeta #katechumenát