• mediaminor

Večné sľuby br. Petra

Stavať na základe, ktorému sa hovorí ukrižovaná Láska.

Aj tieto slová sme dnes, 27. 6. 2020, počuli od pátra Luciána Boguckého, kustóda slovenskej minoritskej kustódie, počas slávnostného skladania večných sľubov, ktoré v Kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi svojim vyhlásením a podpisom potvrdil br. Peter M. Kozma potom, čo zložil sľub do rúk pátra Luciána. Svedkami tejto mimoriadnej chvíle bolo 16 kňazov (aj z českej provincie) , niekoľko rehoľníkov, reholníčiek a množstvo veriacich, ktorí naplnili kostol. Prítomný bol aj generálny definitor z Ríma, páter Tomáš Lesňák, ďalej sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Andrij Yevchuk a páter Tomáš Molnár (delegát pre maďarských veriacich). Slávnostnú atmosféru už neodmysliteľne doplnil farský zbor František. Po skončení slávnosti sa na nádvorí kláštora konalo agapé, ktoré pripravili niektoré naše farníčky.