• br. jozef

Turíčna vigília


V sobotu 19. mája sa viaceré spoločenstvá pôsobiacej v našej farnosti stretli v Kostole sv. Františka a slávili Turíčnu vigíliu, nočné bdenie, ktorým sme slávnostne zakončili veľkonočné obdobie a vstúpili do nedeľnej slávnosti Zoslania Ducha Svätého.

Našimi hosťami boli veriaci evanjelickej cirkvi a.v. z cirkevného zboru v susednej Dúbravke. Ducha Svätého sme očakávali zjednotení na modlitbách, ktoré sa niesli v ekumenickom duchu. Boží Duch totiž buduje cirkev, zjednocuje kresťanov, povoláva ich k spoločnej modlitbe, dáva im silu a odvahu svedčiť, že Pán Ježiš je živý, pričom robí ich svedectvo účinným a presvedčivým.

Spoločná liturgia sa začala podobne, ako na Veľkú noc, liturgiou svetla, ktorá je spojená so vzývaním Ducha Svätého a spevom hymnu Veni, Creator, Spiritus. Nasledovala predĺžená liturgia slova s viacerými čítaniami zo Starého a Nového zákona. Homíliu predniesol páter Tomáš Lesňák, provinciálny predstavený rehole minoritov. Napokon sme sa modlili o sedem darov Ducha Svätého pre naše cirkevné spoločenstvá. Slávnosť sme ukončili spoločným posedením - agapé.

Foto: M. Šimko

#vigília #Turíce #KostolsvFrantiška #ekumenizmus #kustód #minoriti