• mediaminor

Pozývame na pobožnosť Tranzitu


Bolo tam veľa bratov, ktorým bol Otcom a vodcom. Stáli s úctou okolo neho a čakali na jeho blahoslavenú smrť a šťastný koniec. Vtedy sa jeho presvätá duša vyslobodila z tela a vošla do mora bezhraničného svetla; telo zas spočinulo v Pánovi.

Bl. Tomáš z Celana

Pozývame Vás na slávnostnú vigíliu sviatku sv. Františka spojenú s pobožnosťou Tranzitus.

Streda 3. októbra 18:00 hod.

Kostol sv. Františka v Karlovej Vsi

#Tranzitus

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon