• mediaminor

Novokňaz Tomáš Vlček


S veľkou radosťou v srdci Vám oznamujeme, že v sobotu 16. júna bol náš rehoľný spolubrat Tomáš Mária Vlček OFM Conv. v bratislavskej katedrále vysvätený na kňaza.

Pozývame Vás na jeho primičnú sv. omšu v rodnej farnosti 17. júna o 12:00 hod. v Kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave.

V našej karloveskej farnosti odslúži sv. omšu a udelí veriacim svoje novokňazské požehnanie v piatok 22. júna o 18:00 hod. v Kostole sv. Františka. Budúcim pôsobiskom novokňaza bude minoritský kláštor v Spišskom Štvrtku.

Bratia minoriti