• mediaminor

Novokňaz Tomáš Vlček


S veľkou radosťou v srdci Vám oznamujeme, že v sobotu 16. júna bol náš rehoľný spolubrat Tomáš Mária Vlček OFM Conv. v bratislavskej katedrále vysvätený na kňaza.

Pozývame Vás na jeho primičnú sv. omšu v rodnej farnosti 17. júna o 12:00 hod. v Kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave.

V našej karloveskej farnosti odslúži sv. omšu a udelí veriacim svoje novokňazské požehnanie v piatok 22. júna o 18:00 hod. v Kostole sv. Františka. Budúcim pôsobiskom novokňaza bude minoritský kláštor v Spišskom Štvrtku.

Bratia minoriti


Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon