• mediaminor

Sviatok Narodenia Pána

Narodenie Božieho Syna sme v našej farnosti začali sláviť svätou omšou o 22.00 hod. v kostole sv. Michala. V Karlovej Vsi v tom čase lialo ako z krhly a fúkal studený vietor.

Druhá nočná svätá omša bola o polnoci v kostole sv. Františka. Počasie už bolo lepšie, ale stále jemne pršalo.

A v stredu, 25. 12. 2019, pred svätou omšou o 11.30 hod, svietilo slnko a pred kostolom sa hrali deti, ktoré boli s rodičmi na liturgii o 10.00 hod.

Aj tento jednoduchý prípad nám ukazuje, že Pán sa rodí do konkrétnych podmienok, ktoré sú zakaždým inakšie, že prichádza ku každému z nás v našich jedinečných situáciách a životoch.

Svätú omšu o 11.30 hod. slávil páter Marek Redlich. Bohoslužbu v nádherne vyzdobenom kostole sprevádzal spevom náš farský zbor František.

Kazateľ vo svojom príhovore poukázal na skutočnosť, že obyčajní pastieri sú prví, ktorým sa ohlasuje radostná zvesť – narodenie Pána. Sú to ľudia jednoduchí, úprimného srdca. Sú však šťastní, že môžu hľadieť na svojho Spasiteľa.

Potom príhovor pátra Mareka prešiel do intímnej polohy, keď sa prihovoril každému z nás nasledovnými slovami: „ Aj Tebe sa ohlasuje radostná zvesť! Boh sa stal človekom aj aj Ty môžeš cítiť nevšedný Boží dotyk. A Nepotrebuješ k Tomu žiadnu zásluhu, stačí Ti len otvorenosť Tvojho srdca. Všimni si, dieťa Ježiš vystiera k Tebe svoje rúčky. Dieťa Ježiš sa na Teba usmieva. Cez toto Dieťa Ti Boh chce povedať, že si Bohom milovaný, Boh sa tak blízko priblížil k Tebe. Využi túto nádhernú príležitosť spoznať samého Boha. Pristúp bližšie k Bohu a počúvaj, čo Ti chce dnes povedať.

Ježišovi nevadí Tvoja bieda, Tvoja slabosť. Veď On sa narodil v betlehemskej maštali. Je Mu vzácny každý človek, ktorý sa dnes nachádza v chráme. Vzal na seba krehkú ľudskú prirodzenosť. Aj Jemu bude zima, aj On bude pociťovať hlad, aj On bude v nebezpečenstve, možno ako Ty. Panna Mária Ti podáva Pána Ježiša a Ježiš hľadí na Teba. Je tu naozaj len pre Teba

Môžeš Ho prijať do svojho srdca, ako ho prijali jednoduchí pastieri. Chráň si ten nový život, ktorý sa Ti dnes dáva. Uchovaj si toto stretnutie s Božím Synom vo svojom srdci.“

Plní vďačnosti môžeme oslavovať Boha vo svojom dome, spievať mu vo svojom srdci a tešiť sa z toho, že kvôli nám sa stal Božím dieťaťom.

v. š.