• br. Peter Pikulík

Svätý Mikuláš u svätého Františka

6. decembra nás nečakane ako každý rok navštívil Mikuláš. Hoci on ani jeho anjelskí spoločníci sa covidom nakaziť nemôžu, išli všetkým príkladom a neváhali si na svoje antiseptické ústa a nosy založiť rúška. Deti Mikuláša prekvapili znalosťou jeho životopisu, čím si vyslúžili čokoládových mikulášov, ktorých však dostali aj tí, ktorí počas uplynulého roku vzorní neboli. Veď sv. Mikuláš sa už počas svojho pozemského života snažil správať ako náš nebeský Otec, ktorý "dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých".