• mediaminor

Svätá omša za rodiny v rámci Roku sv. Jozefa

Pozývame vás na ďalšiu sv. omšu v rámci Roku sv. Jozefa. Aj v auguste sa na 19. deň zhromaždíme na eucharistii a budeme spoločne s Vdp. Jozefom Palubom, biskupským vikárom OS SR, rozjímať o pestúnovi Pána Ježiša. Tentokrát ako o pracujúcom otcovi.