MÁJ

21

Nanebovstúpenie Pána

18:00

Kostol sv. Františka

MÁJ

31

Zoslanie Ducha Svätého

18:00

10

JÚN
Slávnosť Božieho Tela

18:00

Kostol sv. Františka

  • mediaminor

Spoveď pred veľkonočnými sviatkami


Spovedáme tento týždeň každý deň od 14.00 do 17.00 hod. v Kostole sv. Františka.

- každý je povinný mať na tvári rúško

- v kostole nemôžu byť viac ako dve osoby

- na spoveď sa bude čakať vonku pred kostolom a treba dodržiavať odstupy

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon