• mediaminor

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Bratislave

3. júna 2021 pri našom farskom kostole sa uskutočnila slávnostná eucharistická procesia. Je u nás každoročným zvykom, že vybrané spoločenstvá, ktoré pôsobia v našej farnosti, sa angažujú v príprave jednotlivých oltárov okolo kostola. Ako to dokazujú aj fotografie, slávnosť sa uskutočnila za účasti mnohých veriacich.