• Jozef Dravecký

Seniori putovali do Marianky


Klub Združenia kresťanských seniorov Slovenska v našej farnosti zorganizoval 1.mája 2018 pre svojich členov púť do Marianky. Autobusom popoludní stihli Korunku Božieho milosrdenstva v bazilike. K tým, ktorí sa vydali na krížovú cestu, sa pridali aj náhodní pútnici. Potom sa karloveskí seniori pomodlili ruženec pri lurdskej jaskyni a púť zakončili účasťou na svätej omši v Bazilike Narodenia Panny Márie. Silný duchovný zážitok umocnilo krásne májové počasie.

#ZKS #Združeniekresťanskýchseniorov #seniori #Marianka #máj #púť

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon