• br. jozef

Krížová výprava proti terorizmu


V sobotu 10. novembra navštívili našu farnosť dvaja rehoľníci z krakovskej minoritskej provincie, otec Piotr Stanisławczyk a brat Jan Hruszowiec. Počas večernej sv. omše a po jej skončení priblížili veriacim príbeh blahoslavených mučeníkov Zbiszka a Michała, poľských minoritských misionárov, ktorí boli umučení v peruánskych Andách roku 1991. Veriacim priniesli relikvie mučeníkov a pozvali ich, aby sa pridali ku Krížovej výprave proti terorizmu.

Otec Piotr v homílii opísal zložitú politickú situáciu, v akej sa poľskí misionári v Peru ocitli. Marxistická teroristická skupina Svetlý chodník ich považovala za nepriateľov revolúcie, pretože vďaka pomoci, ktorú poskytovali domorodým kmeňom, sa miesto hnevu a revolučných nálad šíril v spoločnosti mier a pokoj. Miestny biskup nedokázal misionárom zaistiť bezpečnosť. Napriek jeho varovaniu sa minoriti rozhodli, že Indiánov neopustia. Dňa 9. augusta 1991 boli Zbiszek a Michał teroristami unesení, odsúdení na smrť i popravení. Peruánci ich od počiatku považovali za svätých mučeníkov. Dňa 5. decembra 2015 boli oficiálne vyhlásení za blahoslavených.

Okamžite po blahorečení prejavili mnohé cirkevné spoločenstvá po celom svete (aj farnosť Karlova Ves) záujem o ich relikvie. Bratia minoriti šíria spolu s ich relikviami aj ružencovú pobožnosť s úmyslom, aby boli na príhovor Panny Márie i týchto dvoch mučeníkov ľudia ochránení pred nebezpečenstvami terorizmu. Modlitebná reťaz, ktorá v priebehu niekoľkých mesiacov spojila ružencom celý svet, je dnes nazývaná Krížovou výpravou proti terorizmu. Po večernej sv. omši premietli bratia film o šírení tejto pobožnosti v rôznych krajinách sveta.

Viac informácii o mučeníkoch z Pariacoto nájdete tu...

#mučeníci #Pariacoto #Zbigniew #Zbiszek #Michal #relikvie #ruženec #modlitba