• br. Lucián

Poďakovanie za službu


V nedeľu 25. augusta sme pri sv. omši o 11.30 hod. poďakovali niekoľkým rehoľníkom za ich doterajšie pôsobenie v našej farnosti. Páter Tomáš Lesňák bude odteraz pôsobiť v Ríme ako asistent generálneho predstaveného pre strednú a východnú Európu. Doterajší správca farnosti, páter Peter Gallík, sa stal predstaveným kláštora v Brehove, kam pôjde spolu s ním aj br. Michal Lacko. Páter Martin Kollár bude od septembra predstaveným kláštora v Levoči, páter Jozef Sukeník predstaveným kláštora v Spišskom Štvrtku. Spolu s ním bol do Spišského Štvrtku poslaný aj br. Ján Čirák.

Všetkým bratom ďakujeme za ich doterajšie pôsobenie v Karlovej Vsi a vyprosujeme im veľa požehnania na nových pôsobiskách.

#rozlúčka #2019 #minoriti

Rímskokatolícka cirkev  

Farnosť sv. Michala Archanjela

Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

tel.:  02/65 426 860

e-mail: bratislava@minoriti.sk

Účet: SK 40 0900 0000 0050 3298 4545

Ochrana osobných údajov

Napíšte nám

  • Facebook Social Icon