• mediaminor

Priamy prenos svätej omše na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie