• mediaminor

Priamy prenos kňazskej vysviacky br. Petra Kozmu

V sobotu 19. júna o 10.00 hod. náš diakon Peter Kozma prijme sviatosť kňazstva. Všetkých vás pozývame na túto slávnosť a prosíme vás o modlitby za nášho budúceho novokňaza.