• Jozef Dravecký

ZKS o prevencii kriminality


Prevencia trestnej činnosti páchanej na senioroch bola témou prednášky Márie Muchovej na stretnutí členov klubu Združenia kresťanských seniorov Slovenska v našej farnosti 29. mája 2018. Predsedníčka klubu ZKS pri kostole sv. Rodiny v Petržalke vyvolala živý záujem poslucháčov najmä poznatkami z celoštátneho seminára, ktorý sa na túto tému konal v marci v Badíne.

#zks #Združeniekresťanskýchseniorov #seniori #kriminalita #dôchodcovia